Vejrekstremer: Bangladesh, Myanmar og Vietnam som tabere

Global Climate Risk Index 2010 afspejler de mest sårbare lande i næsten to årtier

Cyklon Nargis på Myanmar © NASA / MODIS / GSFC / Jeff Schmaltz / Jesse Allen
læst op

Miljø- og udviklingsorganisationen Germanwatch præsenterede Global Climate Risk Index 2010 i går på klimatopmødet i København. Vigtigste fund: Bangladesh, Myanmar og Vietnam var de hårdest ramte lande i verden fra 1990 til 2008.

Ser man kun på året 2008, led Myanmar, Yemen og Vietnam det værste. Indekset, som er baseret på data fra NatCatSERVICE-databasen for genforsikringsselskabet München Re, viser behovet for et svar fra klimatopmødet, advarede Germanwatch. De berørte lande skal hjælpes med at tilpasse sig bedre til klimaforandringer.

Fokus er på byrden ved vejrrelateret skade

Global Climate Risk Index 2010 analyserede virkningerne af vejrrelaterede skader - primært udløst af storme, oversvømmelser, hetebølger - for alle lande, der for tiden forhandler i København.

"Vejretekstremer repræsenterer en stigende trussel mod menneskeliv og vores økonomiske varer over hele verden. Byrden ved klimaændringer vil stige i fremtiden. Vores analyse viser, at især de fattigere lande er særlig berørt, "forklarer Sven Harmeling, forfatter til Germanwatch-indekset.

Og Christoph Bals, politisk direktør for Germanwatch, tilføjer: "Det er først og fremmest de industrialiserede landenes opgave at skabe rammerne for en god tilpasningsstrategi for de særligt sårbare udviklingslande. Et af elementerne bør også være en forsikringsmekanisme for disse lande. Finansieringen skal primært komme fra dem, der er ansvarlige for klimaforandringer. ”En sådan mekanisme blev udviklet af Germanwatch sammen med Münchens klimaforsikringsinitiativ. udstilling

Forberedelserne til klimaændringer pågår

Bangladeshs Saleemul Huq, tilpasningsekspert for Institut for Miljø og Udvikling (IIED), siger: ”Germanwatchs klimarisikoindeks viser tydeligt de ødelæggende virkninger af ekstreme væddemål i fattige lande såvel som i mit hjemland. Det er dog bemærkelsesværdigt, at mange af disse lande allerede forbereder sig på klimaændringer. De sidder ikke bare der og venter. "

Ikke desto mindre ville de industrialiserede lande have det klare juridiske og moralske ansvar for at øge deres justeringsmidler ud over de allerede lovede udviklingsbistandsfonde på 0, 7 procent af bruttonationalindkomsten.

(Germanwatch, 09.12.2009 - DLO)