Ønskede måder ud af gødningens dilemma

Bioeffektorer kunne gøre landbruget mere miljøvenligt

Et dilemma: vores afgrøder har brug for næringsstoffer, men gødning medfører mange miljøproblemer. Baks / iStock
læst op

Problemet er klart: På vores marker og marker anvendes for meget gødning og gødning. Konsekvenserne er overbefrugtet vand, forurenet grundvand og anden miljøskade. Men uden gødning fungerer det ikke, hvis du vil have høje udbytter. En mulig løsning på dette dilemma kunne have fundet af forskere.

Konceptet: Brug af visse mikroorganismer og bioaktive stoffer til at øge næringsstofoptagelsen af ​​planterødder. Gennem sådanne bioeffektorer kan planterne bedre udnytte den eksisterende gødning. Som et resultat er landmændene nødt til at befrugte mindre, men stadig opnå høje udbytter. På samme tid er der mindre ubrugt gødning tilbage i jorden, der kan forurene vand og grundvand.

Hvad der lyder som en strålende patentløsning, er imidlertid ganske kompliceret i praksis. Fordi hvor godt en bioeffektor fungerer afhænger af mange faktorer og interaktioner. Forskere ved University of Hohenheim undersøger derfor denne effekt som en del af et EU-projekt - med lovende resultater.

Kilde: University of Hohenheim / NPO

    Vis komplet dossier
udstilling