Omgivet af støj

Et liv under permanent lyd

læst op

På vej til arbejde, på kontoret og i fritiden: vi hører konstant støj. Ofte kommer trafikstøj fra biler, lastbiler eller tog, men også uønsket musik, en skole i nærheden eller naboens bruselyde kan undertiden gøre os vanvittigt - selvom vi griner dine egne børn eller smuk musik, men for det meste forbereder godt humør. Så støj ser ikke ud til at være lig med støj.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen føler en ud af hver tredje borgere sig irriteret af støj om dagen, og hver femte person sover. Men i modsætning til folketro er lrm ikke kun et fænomen i vores tid. Allerede i Romerriget sørgede utallige vogne, byggearbejder og skarer for en utrolig Ger uschkulisse. Først om natten syntes indbyggerne stort set at være skånet for støjen.

På trods af sin lange historie er konsekvenserne af støjforurening stadig ofte undervurderet. Selvom høje lyde er en fare for vores hørelse, er det almindelig viden, men selv lunken støj gør os ondt - fysisk og psykologisk. Men heldigvis er vi ikke hjælpeløse. Selv vores holdning til støj kan reducere de negative konsekvenser noget. Grund derfor nok til at håndtere mere forstyrrende lyde.

    Vis komplet dossier

Hanna Diewald
Fra og med: 25.11.2016

udstilling