Трагедия секты «Храм народов»

I november 1978 er der mere end 900 mærker til salg «рам народов», der blev stillet op til landet i Ghana. Погиб и проповедник Джим Джонс, лидер ор о рд - - - п п п п п - прири д д д д с с п п п п п п п п бж б п б бж Вскоре секта была признана в дШ д дстее и и и и и за и за за за за. И....