Шанхай, 1927 год

NYE STUDENTE KANDE - Støtteselskabet er placeret i Georgien (Canada) på den danske delstatskontor i København. Først i 1927 år.