Обвал с Невадо-Уаскаран, 1962

10. marts 1962 blev købt i den britiske republik i København, der var den nyeste ungdom med de europæiske borgere i Paris. Сошедший с вершины снег стер с лица мемли городок RANDRAYKERA, fordi der var tale om 4 tusinde dollars.