Kul fra "tryk komfur"

Ny metode omdanner biomasse til værdifulde råvarer

"Magisk kul" -laboratorium på taget af Max Planck Institute MPI til kolloid- og interface-forskning
læst op

Konvertering af halm, træ eller blade natten over til trækul minder om filosofens sten, som middelalderens alkymister forsøgte at gøre mindre materialer til guld. Men det fungerer faktisk: Markus Antonietti, direktør ved Max Planck-instituttet for kolloider og grænseflader i Potsdam, har udviklet en proces, der gør det muligt at omdanne plantebiomasse til kulstof og kuldioxid uden omveje og komplicerede mellemtrin Genoparbejd vand.

Clouen for den nye proces: alt kulstof, der var bundet i plantemateriale, findes i form af meget fine partikler, som små, porøse lignitperler: De kan brændes direkte eller (hvilket ville være endnu mere effektive) i brændselsceller, men også til produktion af benzin, dieselolie eller andre kemikalier.

Det faktum, at denne transformation fungerer uden kulstoftab, gør processen 100% kulstofeffektiv. Desuden fungerer karbonatiseringsprocessen eksotermt, hvilket betyder, at den stadig leverer energi selv. Det kunne være langt bedre end enhver anden metode til at trække energi fra biomasse.

Processen - kaldet "hydrotermisk carbonisering" - kunne således danne grundlaget for en bæredygtig og miljøneutral energibranche.

    Vis komplet dossier

MaxPlanckForskning 2/2006 / Brigitte Röthlein
Fra og med: 14.07.2006 Display