Det hemmelige sprog for bakterier

Mikrobiel kommunikation ved hjælp af kvorum sensing

Bakterier lever ikke bare side om side - de kommunikerer med hinanden. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
læst op

Bakterier er ikke ensomme krigere - tværtimod. Det er nu klart, at mikroberne kommunikerer med hinanden og dermed mestrer selv komplekse opgaver. Deres "sprog" - den såkaldte quorum-sensing - er forbløffende kompleks og kun delvist afkodet.

I flere år har forskere med succes undersøgt, hvordan bakterier kommunikerer med hinanden og med humane celler. Den indhøstede indsigt kan hjælpe med at forstå årsagerne til sygdom og udvikle nye behandlingsformer, for eksempel mod multidrugsresistente patogener.

    Vis komplet dossier

Kai Papenfort, Kristen Jung / Bavarian Academy of Sciences
Fra og med: 24.11.2017