Biodiesel og Co

Biobrændstoffer i kritikken

Biodiesel erstatter i stigende grad petroleumsbrændstof. Wikimedia Commons: Mejidori / Public domain
læst op

Væk fra fossile brændstoffer - biobrændstof bør yde et stort bidrag til dette. Hvis man erstatter det enorme forbrug af benzin i den moderne verden med brændstoffer som biodiesel og E10, reduceres mængderne af klimaskadeligt kuldioxid, der udsendes. Imidlertid er denne regning ikke så let.

Plantebiobrændstoffer frigiver kun så meget kuldioxid, som planterne tidligere har opbevaret og er derfor kliman neutrale. Men produktionen af ​​den håbede klimasparer har sine ulemper: brugt gødning og renset regnskov skubber klimabalancen ned. Når majs og soja lander i tanken og ikke på pladen, konkurrerer den stigende efterspørgsel efter brændstof desuden med fødevareproduktionen. Hvordan kan fossile brændstoffer meningsfuldt erstattes?

    Vis komplet dossier

Ansgar Kretschmer
Fra og med: 30.04.2015